Sardoonüks

Tootekood: 20543

2-3,5cm

7,00 €

Olen tugevuse ja kaitse kivi. Ärgitan Sind otsima mõtestatud eksistentsi ning edendan ausust ja kõlbelist käitumisviisi. Toon kaasa kestva õnne ja stabiilsuse abielus ning partnerlussuhtes, tõmban ligi sõpru ja rikkust. Ehita minust võre maja ja aia ümber, et takistada kuritegu. Aseta mind igasse nurka ja uste ning akende juurde. Annan tahtejõudu ja tugevdan iseloomu. Suurendan visadust, elujõudu ja enesekontrolli. Leevendan depressiooni ja aitan jagu saada kõhklusest. Teravdan taju ning abistan osmoosiprotsessis ja informatsiooni töötlemises.