+ 372 56 282 284

T-L

12:00 - 19:00

Tere tulemast! Logi sisse või Registreeru kasutajaks

Tegevustuba lastele :) klassiõpetaja Evelyn Vahi

18.02.2018
Tegevustuba lastele :) klassiõpetaja Evelyn Vahi

Gaia Kristallid poe tegevustuba lastele, on koht, kus läbi mängu ja vestluse luuakse lapsele turvaline keskkond ning iga arvamust väärtustatakse. Selle ringi eesmärgiks on aidata tasakaalustada laste liigset emotsionaalsust ja tõsta esile lapse isiklikku unikaalsust.


Seda tegevustuba viib läbi Evelyn Vahi, kes on ametilt klassiõpetaja. Ta on töötanud enamasti noorema koolieaga, kuid inglise keele õpetaja lisaeriala on viinud teda ka vanemate laste ja täiskasvanute ette. Samas on teinud ta huviringe ka lasteaedades, nii et kokkupuude lastega on olnud Evelyn`il üsna laiahaardeline. Ise peab ta kõige olulisemaks kogemuseks aga enda kolme lapsega koos kasvamist ning nendega tegelemist.

Evelyn: "Töös laste ja ka täiskasvanutega naudin eelkõige mõnusa õhustiku loomist, seejärel laabub ka teadmiste edastamine lihtsamalt ja ladusamalt. Laste juures meeldib eelkõige nende vahetus, siirus, avatus ning uudishimu kõige uue ja huvitava järele. Ka endale mulle meeldib uusi asju ja kohti avastada, käia reisimas, looduses, lugeda ning käsitööd teha.
Lastega filosofeerimise juurde jõudsin ma tänu Egle Säre samateemalistele kursustele. Peale kursuste läbimist praktiseerin seda ka koolis oma õpilastega ning kodus oma isiklike lastega.
Nendes vestlusringides mõtiskleme ja vestleme erinevatel teemadel, millega me siin maailmas kõik rohkemal või vähemal määral kokku puutume, nagu näiteks vaikus, aeg, armastus, hirm jne. Teemadele läheneme erinevaid meetode kasutades, vahel loeme või kuulame midagi, vahel lihtsalt vaatleme, teine kord hoopis joonistame, vaatame mõnda toredat filmikatkendit või käime looduses.
Meie vestlusringi üks olulisemaid eesmärke on panna laps tundma, et teda kuulatakse, et temaga arvestatakse. Soov on anda lapsele mõista, et vastuseid ei pea tingimata jagama õigeteks ja valedeks vaid iga arvamus on omamoodi väärtuslik ja unikaalne. Selleks proovime luua õhkkonna, kus laps tunneks end turvaliselt ning ei kardaks avaldada oma mõtteid ja tundeid. Kus kedagi ei naeruvääristata, kritiseerita ega arvustata. Tihti on mõtisklemine mingi asja üle või vastuste ning lahenduste otsimise protsess palju olulisem kui lõpuks see leitud vastus ise. Ja tähtis on ka teadmine, et vastuseni võib viia mitu erinevat teed.
Ise rääkides ning teisi kuulates, saab laps täpsemini kaardistada oma tundeid ja mõtteid. Ta mõistab, et ei pruugi alati teistega sama meelt olla või nõustuda, aga ta õpib aktsepteerima ja tolereerima teisi. Sest lõppude lõpuks me kõik tahame, et meid aktsepteeritakse ja võetakse sellistena nagu me siis oleme, oma vooruste ja puudustega, oma kiiksude ja kääksudega.
Ka see on meie vestlusringis täiesti normaalne, kui mõni laps ei julge või ei tahagi omi mõtteid avaldada. Sest ka kuulamine on oluline ja ka see lapse sisekõne või -mõtisklus, mis selle kuulamise käigus tekib ,on oluline selle lapse jaoks.
Kindlasti ei ole nende ringide läbiviimise juures vähe tähtis asjaolu, et õpetada lapsi olema „siin ja praegu“. Kuna elame tänapäeval maailmas, kus meid sageli ümbritsevad igasugu arvutid, telekad ja muud vilkuvad ekraanid, võib olla lapsele alguses raske lihtsalt istuda , vaigistada peas olev „lärm“ ja omi mõtteid koondada.. Ning ka enda väljendamine ei pruugi olla lapsele alati kerge, sest paraku ei saa paljud seda meie koolisüsteemis aja nappusel ja materjali rohkuse tõttu praktiseerida.
Üks vestlusringide eesmärkidest on kindlasti panna ka laps ise, omaette mõtisklema maailma asjade üle. Et ta ise hakkaks märkama ja hoomama asju enda ümber ning ei võtaks neid nii iseenesestmõistetavalt. Et ta suudaks ikka imestuda ja üllatuda ja küsida „miks nii on?“ ning ideaalis kaasata sellesse „miks“ küsimuste ringi ka oma vanemaid, õpetajaid ja sõpru.
Kõige põnevam on nende ringide läbiviimise juures see, et sa ei või iial teada, kuhu alustatud teema välja võib viia. Nii võib vaikusest rääkides jõuda hoopis hirmuni või hirmust rääkides hoopis armastuseni. Usalduslikus ja toetavas õhkkonnas julgevad lapsed avaneda ning jagavad siiralt oma sügavamaid mõtteid ja tundeid.
Kindlasti vaatleme ja uurime neis vestlusringides ka kristalle, mille keskel neid ringe peame. Avastame koos nende maagilist ilu, nende omadusi, nende salapära. Nagu kristallid, oleme ka meie kõik väga erinevad ja unikaalsed.
Lisaks vestlusringidele olen praktiseerinud oma koolilastega ka vaikusminuteid. Ka see pealtnäha kerge ülesanne võib lastele algul väga raskeks osutuda.
Olen nõus Fred Jüssiga, kes on öelnud, et tänapäeval võib vaikust pidada üheks tähtsamaks loodusvaraks. Aga paraku on vaikust meie ümber järjest vähem ja vähem. Sellepärast tahan ma ka meie ringides praktiseerida ja kogeda vaikust.
Sooviks oleks õpetada last hindama ja märkama vaikust, selle väärtust, selle võlu, selle olulisust. Panna teda mõtlema, et äkki alati ei pea „risustama“ seda väärtuslikku vara üleliigse heli või müraga. Panna teda nägema, et ka vaikus võib olla tore ja et vaikusest võib sündida imelisi mõtteid ja asju!
Pean akadeemilise hariduse kõrval sama tähtsaks või isegi olulisemaks hinge harimist. Tihti aga ei pööra meie haridussüsteem kas aja või tahte puudusel sellele piisavat tähelepanu ning ka vanematel pole sageli aega lastega piisavalt tegeleda, nendega rääkida, neid kuulata. Seepärast on selline vestlusring, kus istutakse korraks maha, räägitakse, mõtiskletakse, kuulatakse, avaldatakse arvamust, väga vajalik, et tasakaalustada laste emotsionaalsust".


Tegevustuba:  12:00 - 14:00ni, kestvusega 120min., maksumusega 15€.

Ootame lapsi vanuses 6 - 8 aastat.

Broneerida saab Gaia Kristallid poe telefonil mob.+37256282284, +372 53 420 406 ja e-maili info@gaiakristallid.ee